Voedselvergiftiging

We spreken van voedselvergiftiging als men eten heeft geconsumeerd met daarin een ziekmakende stof. Dit kan veel verschillende ongemakken geven. De eerste symptomen van voedselvergiftiging kunnen zich al na een paar uur kenbaar maken, maar het kan ook enkele dagen duren. Het begint meestal met misselijkheid, buikpijn en overgeven. Later kan ook diarree één van de symptomen zijn. Op deze website kunt u meer informatie lezen over voedselvergiftiging.

Oorzaken voedselvergiftiging

Het begint met het nuttigen van besmet voedsel of water. Voedselvergiftiging kan veroorzaakt worden door bacteriën, maar ook door schimmels of algen. Meestal zijn het de bacteriën zelf niet die de voedselvergiftiging veroorzaken, maar juist de gifstoffen (toxines) die door de bacteriën geproduceerd zijn. Deze gifstoffen kunnen nog lang op het voedsel blijven zitten, ook al zijn de bacteriën niet meer aanwezig. Door bijvoorbeeld het koken van het eten zullen de bacteriën gedood zijn, maar is het heel goed mogelijk dat de gifstoffen in het voedsel blijven zitten. Besmet voedsel zal in veel gevallen prima smaken, maar de achtergebleven gifstoffen kunnen weldegelijk voor een voedselvergiftiging zorgen. De meeste vormen van voedselvergiftiging beperken zich tot het maag-darm kanaal. Bacteriën die we genuttigd hebben dankzij het besmette voedsel zullen zich vermeerderen in ons maag-darm kanaal.  Mochten er in het voedsel geen bacteriën meer zitten, maar wel de giftige stoffen (toxines) dan zijn die voor het nuttigen al flink vermeerderd. Eén manier om het eten van besmetvoedsel te voorkomen is goed te letten op de voedselhygiene. Bewaar en bereid het voedsel altijd op de juiste manier. De oorzaken van voedselvergiftiging zal in de meeste gevallen  door een verkeerde voedselhygiene komen.

bacteriën voedselvergiftiging
Bacteriën en toxines zijn veroorzakers van voedselvergiftiging

Andere vormen

Toch zijn er ook vormen van voedselvergiftiging die leiden tot andere symptomen. De bacterie Clostridium botulinum in het eten kan zorgen voor de zeer zeldzame vergiftiging Botulisme. De symptomen kunnen leiden tot verlamming en extreme spierzwakte. Een andere zeer zeldzame vorm van voedselvergiftiging wordt veroorzaakt door de Listeria monocytogenes bacterie. In eerste instantie beginnen de symptomen met algemene griepverschijnselen. Uiteindelijk kan dit leiden tot hersenvliesontsteking. Deze beide vormen zijn echter zo zeldzaam dat daar op deze website niet verder op in wordt gegaan. Wij beperken ons tot de meest voorkomende vorm in het maag-darm kanaal. Bekijk het artikel symptomen voedselvergiftiging. Hier ziet u een overzicht van de klachten die elke bacterie kunnen veroorzaken.

Virus als oorzaak

Niet alleen bacteriën kunnen de oorzaak zijn van een voedselvergiftiging; ook virussen kunnen een bron van besmetting zijn. Schaal- en schelpdieren staan bekend als bron voor een voedselvergiftiging door virussen.  Ook produkten met een hoog gehalte aan pesticiden kunnen een oorzaak van voedselvergiftiging zijn. De klachten zijn overgeven en diarree, maar zijn vaak binnen enkele dagen weer over.

Voedselvergiftiging voorkomen

In veel gevallen kan voedselvergiftiging voorkomen worden. Voedselhygiëne speelt daarbij een belangrijke rol. Bewaar het voedsel altijd zoals op de verpakking staat aangegeven. Koel bewaren? Stop het in de koelkast. Bereid het voedsel, en dan met name vlees, altijd volgens de verpakking. Zorg dat het goed verhit en gaar wordt. Let met name op kip op de barbecue. Snij het vlees door. Is alles aan de binnenkant mooi wit? Dan is het helemaal gaar.

Een andere tip is het gebruiken van meerdere snijplanken. Gebruik voor groente en vlees allebei een aparte snijplank. Zo kunnen er geen bacteriën of toxines overspringen. Door deze tips voor het voorkomen van voedselvergiftiging vermindert de kans op het oplopen van een vergiftiging aanzienlijk.


Lees de andere artikelen voor meer informatie:

Symptomen voedselvergiftiging
Behandeling voedselvergiftiging
Reizigersdiarree
- Voedselinfectie
- Buikgriep